Zapraszamy na kierunki nauczycielskie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 kwietnia 2019

Serdecznie zapraszamy na studia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską:

 • Filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska
 • Filologia, specjalność filologia germańska, specjalizacja nauczycielska
 • Filologia polska, specjalność nauczycielska
 • Historia, specjalność nauczycielska
 • Chemia, specjalizacja nauczycielska: chemia - nauczanie przyrody
 • Fizyka, spec. nauczycielska
 • Wychowanie fizyczne, spec. nauczycielska
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (uprawnienia nauczycielskie) 

Realizacja studiów jest dofinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Dzięki nim możesz studiować w oparciu o nowoczesny program kształcenia. Ponadto oferujemy:

 • innowacyjne metody nauczania;
 • zajęcia w małych grupach (do 8 osób);
 • wsparcie dla studenta poprzez tutoring;
 • łączenie wiedzy i praktyki - uczenie się w działaniu;
 • kształcenie spersonalizowane - dostosowane do indywidualnych potrzeb studenta;
 • sfinansowanie dojazdu na praktyki oraz kosztów ubezpieczenia;
 • ścisłą współpracę ze szkołami w ramach odbywania praktyk;
 • tworzenie różnorodnych projektów studenckich;
 • kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy;
 • dostosowanie programu studiów do potrzeb społeczno-gospodarczych.

Rejestracja na wybrany kierunek studiów jest możliwa na stronie rekrutacji LINK.

Serdecznie zapraszamy!