KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI UJD

Harmonogram udzielania wsparcia

Wsparcie udzielane będzie zgodnie z planem zajęć dostępnym na stronie internetowej UJD (LINK)

Miejsce realizacji wsparcia:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY
42-200 Częstochowa
al. Armii Krajowej 36a

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY
42-200 Częstochowa
al. Armii Krajowej 13/15

WYDZIAŁ SZTUKI
42-200 Częstochowa
ul. Waszyngtona 4/8

Rodzaj udzielanego wsparcia: realizacja programów kształcenia nauczycieli na kierunkach
realizujących specjalność nauczycielską (w oparciu o modelowe programy kształcenia nauczycieli)